Svoji advokátní kancelář jsem založila v roce 2009. Od té doby se specializuji na poskytování komplexních právních služeb firmám a podnikatelům. Pracuji převážně pro své dlouhodobé klienty, kteří mi svěřují k vyřešení různorodé problémy, se kterými se setkávají při svém podnikání –  ať už je to například příprava smluvní dokumentace, řešení projektů, sporů s obchodními partnery, převody majetku, pracovněprávní záležitosti, nebo ukončení podnikání.

Od roku 2010 vykonávám též činnost insolvenčního správce, což mi umožňuje poskytovat mým klientům cenné zkušenosti z oblasti insolvenčního práva, včetně způsobu řešení platební neschopnosti. Klientům tak umím efektivně pomoci vyřešit krizovou situaci tak, aby se namísto mnohaletého splácení dluhů věnovali generování zisku.

Svoji práci dělám s maximálním nasazením, efektivně a s chutí. Odměnou za léta krásné, leč tvrdé práce v advokacii mi jsou i přátelské vztahy s mými dlouholetými klienty, pro které jsem řadu let řešila všemožné věci – od počátků podnikání, převodů nemovitostí, soudních sporů, fúzí, vymáhání pohledávek, nakládání s osobními údaji, změny ve společnostech, atd. atd.

Firemní advokát je zkrátka pro podnikatele obdobou rodinného lékaře – pomůže přesně tam, kde je to zapotřebí. Spolehlivý advokát dokáže svému klientu nejen ušetřit peníze a čas, ale hlavně předejít nepříjemným problémům. Proto je výhodné mít svého advokáta, na kterého se můžete s důvěrou obrátit a přenechat mu k vyřízení Váš nastalý problém, nebo se s ním v případě potřeby poradit, abyste problémům předešli.

Toto je moje práce. A dělám ji s radostí a zodpovědně.

Právu se věnuji od roku 1998. Při studiu právnické fakulty jsem pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze. Po studiu práv jsem žila v Austrálii, kde jsem absolvovala studium obchodu na Business college v Sydney. Poté jsem pracovala v renomovaných advokátních kancelářích v Praze, s úmyslem získat co nejlepší zkušenosti pro vybudování vlastní advokátní kanceláře. Svoji advokátní kancelář jsem založila brzy po absolvování advokátních zkoušek a od té doby se plně věnuji výkonu advokacie a činnosti insolvenčního správce.

Právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.

Iva Frömlová, advokát, insolvenční správce