Připravíme Vám smlouvy na míru dle Vašich potřeb, například:

  • smlouvy s obchodními partnery (kupní, o dílo, o spolupráci, atd.)
  • dohodu mezi společníky
  • smlouvy se zaměstnanci
  • IT smlouvy
  • nájemní smlouvy, smlouvy o převodech nemovitostí, zástavní smlouvy
  • smlouvu o koupi závodu
  • směnečné smlouvy
  • licenční smlouvy
  • smlouvy o zpracování osobních údajů, a jiné