• připravíme Vám či aktualizujeme pracovní smlouvy
  • vytvoříme vnitřní předpisy dle Vašich potřeb
  • doporučíme Vám řešení při sporech se zaměstnanci
  • poskytneme konzultaci ohledně pracovněprávních záležitostí
  • ukončíme nežádoucí pracovněprávní vztah  v souladu se zákonem
  • proškolíme Vaše zaměstnance ohledně nakládání s osobními údaji

a další.