• zastupujeme klienty v soudních řízeních
  • vymáháme pohledávky
  • doporučíme Vám postup vhodný pro řešení Vašeho případu
  • pomůžeme Vám při jednání s protistranou