Poskytneme Vám kompletní právní služby při převodech nemovitostí:

  • příprava smluvní dokumentace
  • kontrola a revize smluv
  • provedení advokátní úschovy kupní ceny

Pomůžeme Vám s nájemním vztahem, výmazem zástavních práv z katastru nemovitostí, se zřízením věcného břemene, atd.